Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 11 tích cực trong công tác cải cách hành chính năm 2019
04:26 | 06/11/2019 Print   E-mail    

Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, trong năm 2019. Do đó, UBND phường 11 đã chỉ đạo nhiều biện pháp để thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính như: công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới cơ chế tài chính, hiện đại hóa hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã đạt được kết quả tích cực.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 11

Từ thực tế cho thấy, vào sáng thứ Hai hàng tuần, số lượng tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường 11 khá đông. Mỗi tổ chức, cá nhân khi đến làm việc đều được bố trí ghế ngồi chờ tới lượt giao dịch; các quy trình, thời gian, lệ phí của thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai. Công dân khi tới liên hệ làm việc, được cán bộ hướng dẫn, giải thích những vấn đề chưa hiểu hoặc hồ sơ chưa đúng để chỉnh sửa. Việc giải quyết thủ tục hành chính của phường 11 thời gian qua đã có rất nhiều cải cách, đổi mới; quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết thủ tục nhanh hơn không phải chờ đợi lâu; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai, rất thuận tiện cho người dân theo dõi và thực hiện.

Người dân phường 11 theo dõi các thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận “một cửa”.

Bên cạnh đó, phường 11 đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát những thủ tục rườm rà, không phù hợp để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. UBND phường cũng đã niêm yết công khai 125 thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa”; 100% thủ tục hành chính thực hiện theo đúng quy trình ISO, ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Ngoài ra, UBND Phường đã bố trí phòng tiếp dân, xây dựng quy chế tiếp công dân. Để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh xảy ra trên địa bàn phường lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường trực tiếp hướng dẫn, tiếp dân vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Hiện nay, phường có 13 cán bộ công chức, 16 cán bộ không chuyên trách và 03 hợp đồng đề án, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng với chuyên môn, năng lực, giúp cán bộ công chức phát huy được tính sáng tạo, chủ động trong công việc. Năm 2019, có 03 cán bộ của phường được cử đi học lớp nghiệp vụ quản lý Nhà nước, 12 cán bộ học quản lý lãnh đạo cấp xã. Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính; đổi mới tác phong, thái độ khi làm việc, giao tiếp với tổ chức, công dân. Công tác đánh giá, xếp loại Cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện công khai, minh bạch, không chỉ dựa trên năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn trên cơ sở phản ánh của tổ chức, công dân về tinh thần, thái độ của cán bộ khi giao tiếp, làm việc với người dân. 

Nhằm cải tiến quy trình làm việc, UBND phường đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, số điện thoại của lãnh đạo UBND phường, đặt hòm thư góp ý ngay tại Bộ phận “một cửa”, sổ đóng góp ý kiến và phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân bằng hình thức phát phiếu trực tiếp và hình thức khảo sát qua hệ thống phần mềm foomlgoogle tại máy tra cứu thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường để ghi nhận những phản ánh, góp ý của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, người lao động.

Sau gần một năm, UBND tiếp nhận tiếp nhận qua phần mềm "một cửa" là 12.780 hồ sơ tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng hạn. Vì thế, trong 200 công dân được phát phiếu đóng góp có đến 99,5% ý kiến về tiến độ giải quyết công việc nhanh, rất nhanh, 100% cho là thái độ phục vụ tốt, rất tốt; 100% đánh giá hài lòng và rất hài lòng.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác Cải cách hành chính ở phường 11 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Tin, ảnh: Thu Hằng, BBT