An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Nghị định 80/2019/NĐ-CP: Một số quy định mới trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
06:56 | 13/11/2019 Print   E-mail    

 Nghị định 80/2019/NĐ-CP: Một số quy định mới trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 
     Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
​         
     Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP: bổ sung Chương VI - Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định điều kiện văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Tiêu chuẩn trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm. Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới…
 
     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số: bổ sung các điều về xử phạt đối với các hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:
 
     Mức thấp nhất từ 20 - 30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng như: Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; hách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo;…
 
     Tiếp theo, phạt tiền từ 40 - 80 triệu đồng đối với hành vi không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền.
 
     Cuối cùng, phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy trình quản lý rủi ro với giao dịch liên quan tới công nghệ mới. Bên cạnh đó, hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hướng chính trị (giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài) cũng bị phạt tới 100 triệu đồng...
 
     Nghị định 80/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.
 
                                                                                                  Tin: Bằng Lăng, BBT
 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn