Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome
08:06 | 14/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 1521/STTTT-VTCNTT ngày 07/11/2019 của Sở thông tin truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã có Công văn số 6429/UBND-VP ngày 12/11/2019 gửi Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy Vũng Tàu, Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể, các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã về việc triển khai công văn số 1521/STTTT-VTCNTT ngày 07/11/2019 của Sở thông tin truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome.

(Cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome) 

Theo đó, Lỗ hổng này ảnh hưởng tới hầu hết các hệ điều hành (Microsoft Windows, Apple macOS và Linux) sử dụng trình duyệt Chrome trước phiên bản 78.0.3904.87.

Đây là lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã lệnh từ xa một cách tự động. Do vậy, tội phạm mạng có thể cài cắm mã khai thác vào các trang web người dùng hay truy cập hoặc lừa người dùng truy cập vào các trang này, người dùng truy cập các trang web này thì máy tính/thiết bị của người dùng sẽ bị tấn công, cài cắm mã độc. Lỗ hổng này đã được Google vá trong phiên bản Chrome 78.0.3904.87.

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh việc đối tượng tấn công lợi dụng điểm yếu an toàn thông tin để thực hiện những cuộc tấn công mạng nguy hiểm, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị các quản trị viên tại các cơ quan, đơn vị thực hiện: Kiểm tra và cập nhật lên phiên bản Chrome mới nhất (78.0.3904.87) để vá lỗ hổng bảo mật và phòng tránh các nguy cơ bị tấn công thông qua việc khai thác lỗ hổng; Hạn chế truy cập các trang web, đường dẫn lạ, đặc biệt là các trang web có trong phụ lục kèm theo đã bị cài cắm mã khai thác.

Tại Việt Nam có 3 trình duyệt (Sfive, Chim Lạc và Cốc Cốc) phát triển trên mã nguồn Chrome cũng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này. Trong đó hai sản phẩm trình duyệt (Sfive, Chim Lạc) đã được đánh giá đáp ứng yêu cầu của TCVN 12637:2019 có khả năng cập nhật và cảnh báo khi người dùng truy cập các trang web độc hại (bao gồm cả những trang bị cài cắm mã khai thác trên) khi có cảnh báo Cục An toàn thông tin. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin:Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 02432091616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn.

UBND thành phố Vũng Tàu khuyến nghị đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và phối hợp thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT