Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin.
02:07 | 18/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện công văn số 9640/UBND-VP này 20/9/2019 của UBND Tỉnh về hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin(ATTT) trong cơ quan, tổ chức nhà nước bảo đảm ATTT cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước; Công văn số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức, nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 1331/STTTT-VTCNTT ngày 02/10/2019 đến các ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Giám sát an toàn hệ thống thông tin là hoạt động lựa chọn đối tượng, công cụ giám sát, thu thập, phân tích thông tin trạng thái của đối tượng giám sát, báo cáo, cảnh báo hành vi xâm phạm an toàn thông tin hoặc có khả năng gây ra sự cố an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin.Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tài liệu hướng dẫn Triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin; thiết lập, quản lý vận hành hệ thống giám sát an toàn hệ thống thông tin; thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin và hướng dẫn kết nối chia sẻ thông tin giám sát với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Các cơ quan tổ chức nhà nước là đối tượng được áp dụng trong hướng dẫn này.

Hướng dẫn  đã triển khai một số hoạt động giám sát như phương án triển khai giám sát như thuê dịch vụ giám sát chuyên nghiệp của doanh nghiệp, tự đầu tư, xây dựng hệ thống và quản lý vận hành, cơ quan, tổ chức căn cứ vào điều kiện thực tế về hạ tầng, nhu cầu, nguồn lực của mình để lựa chọn phương án triển khai phù hợp theo một trong các phương án ở trên; Triển khai Triển khai phương án giám sát theo hình thức đầu tư; Triển khai phương án giám sát theo hình thức thuê dịch vụ

Bên cạnh đó hướng dẫn thiết lập và quản lý vận hành hệ thống giám sát thì Để thiết lập hệ thống giám sát, trước hết cơ quan, tổ chức phải xác định phạm vi và đối tượng và các yêu cầu đối với hệ thống giám sát làm cơ sở để lựa chọn giải pháp, công nghệ và năng lực xử lý phù hợp; giải pháp giám sát cần triển khai kết hợp nhiều lớp giám sát khác nhau một cách đồng bộ, thống nhất tối thiểu bao gồm: Giám sát ở lớp mạng; giám sát lớp máy chủ; giám sát lớp ứng dụng; giám sát lớp thiết bị đầu cuối; quy định về đối tượng và phạnn vi giám sát; giám sát ở lớp mạng; giám sát lớp máy chủ; giám sát lớp ứng dụng; giám sát lớp thiết bị đầu cuối….quản lý vận hành hệ thống, mô hình tham khảo về giám sát an toàn thông tin cấp tỉnh…./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT