Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tỉnh BR-VT phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn Tỉnh
04:21 | 22/11/2019 Print   E-mail    

UBND Tỉnh đã ban hành quyết định phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quy định về việc phân cấp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các cơ quan, tổ chức được giao quản lý đường bộ, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong được giao quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngày 01/11/2019 UBND Tỉnh đã có Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND và có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. 

Theo đó UBND tỉnh đã Phân cấp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu, cụ thể: Sở Giao thông Vận tải quản lý hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã và các đoạn tuyến quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền quản lý; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý hệ thống đường huyện, đường đô thị, đường xã trong phạm vi hành chính của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp; Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý hệ thống đường bộ trong Khu công nghiệp, đường nối từ các đường giao thông công cộng đến Khu công nghiệp xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho Khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý hệ thống đường xã, đường hẻm đô thị do Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp; Đối với đường đô thị phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý, bảo vệ phạm vi lòng đường, phạm vi vỉa hè của đường đô thị thuộc địa bàn hành chính của huyện, thị xã, thành phố nào quản lý thì UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đó quản lý bảo vệ (Trước đây là đối với đường đô thị, đơn vị được phân cấp quản lý đường đô thị quy định là do Sở Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoặc  Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý toàn bộ lòng đường, vỉa hè); Đối với các tuyến đường hẻm đô thị, đường giao thông nông thôn chưa được phân cấp quản lý tại Quyết định này, đường thuộc địa bàn hành chính của huyện, thị xã, thành phố nào thì do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đó quản lý và bảo vệ.

Phạm vi lòng đường, vỉa hè của đường đô thị được phân cấp về UBND cấp huyện quản lý, bảo vệ 

Và hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân cấp cho các cơ quan, đơn vị quản lý cụ thể như sau: Sở Giao thông vận tải: 1.094,95 km;  Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu: 252,71 km; Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa: 322,75 km;  Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ: 467,95 km; Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức: 854,93 km; Ủy ban nhân dân huyện Long Điền: 131,76 km; Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ: 354,79 km; Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc: 705,84 km; Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo: 62,04 km; Ban Quản lý các Khu công nghiệp: 35,86 km…

Như vậy điểm mới hiện nay về việc phân cấp là phạm vi vỉa hè của đường đô thị thuộc địa bàn hành chính của cấp huyện là do UBND cấp huyện quản lý, bảo vệ./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT