An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
TP Vũng Tàu khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4
05:56 | 25/11/2019 Print   E-mail    

Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 388 học viên đối tượng 4 là giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố.

Thành phố Vũng Tàu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 388 học viên đối tượng 4

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4 nhằm cung cấp nội dung chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng, công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở trong tình hình mới. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở nhà trường và trên cương vị công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh, cán bộ, công nhân viên. Góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hanh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP và AN phát biểu khai giảng lớp học

Tại đây, các báo cáo viên của Ban Chỉ huy Quân sự TP sẽ truyền đạt những kiến thức cơ bản về 07 chuyên đề, trong đó tập trung vào nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, hoạt động đối ngoại và phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam./.

Tin, ảnh: Mạnh Cường-BBT