Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu triển khai một số nhiệm vụ của Hội nghị lần thứ 33 BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI.
09:55 | 28/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kết luận số 812-KL/TU ngày 09/10/2019 Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VI, UBND Thành phố đã triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Theo đó UBND Thành phố đã triển khai, giao các phòng chuyên môn một số nội dung cụ thể như giao cho Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, dự án đến tháng 6/2020 phải hoàn thành hoặc phải khởi công theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Định kỳ hàng tháng, hàng quý, rà soát và thúc đẩy, bảo đảm việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả; Chủ động phối hợp các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp đẩy nhanh các thủ tục đế lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm, tốt nhất cho các dự án du lịch Paradise... quyết liệt thực hiện thu hồi các dự án du lịch chậm triển khai để tạo không gian, quỹ đất thu hút nhà đầu tư mới; chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm khởi công mới các công trình đầu tư công còn lại và giải ngân vốn trong 3 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ bố trí vốn khởi công mới khi đã thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các công trình năm 2020; lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ Quỹ dự trữ của tỉnh để phục vụ cho nhu cầu đầu tư các công trình trọng điếm và các nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; Lựa chọn một số dự án để quyết tâm thúc đẩy kêu gọi thực hiện xã hội hóa từ nay đến tháng 6/2020…tiếp tục đầu tư cho giáo dục, bảo đảm đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phấn đấu tất cả các học sinh trên địa bàn đều được hưởng thụ điều kiện vật chất, chương trình, môi trường giáo dục như nhau và cùng phát triển nhân cách tốt nhất.

Đồng thời UBND thành phố giao Phòng quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển, dành quỹ đất, bố trí nguồn lực ngân sách, thu hút đầu tư xã hội... tạo ra nhiều hơn nữa các dịch vụ, phát triển phúc lợi cho người dân; cũng như rà soát các quy hoạch để hoạch định không gian phát triển phục vụ tốt nhất cho người dân; tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn.

Tăng cường kiểm soát chất lượng lượng hóa, vệ sinh an toàn thực vào dịp cuối năm là nhiệm vụ hết sức cần thiết

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế thì chủ trì, phối họp Phòng Y tế, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc phát triển chăn nuôi theo đúng quy hoạch; tăng cường kiểm soát, phòng chống, khống chế dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả heo Châu Phi, bảo đảm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng hoặc tái phát; chuẩn bị đủ nguồn cung cấp thịt heo cho dịp Tết Nguyên đán 2020; tăng cường kiếm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm trên địa bàn; phát huy hiệu quả thiết bị kiểm tra chất lượng thực phẩm đã được đầu tư; đẩy nhanh tiến độ việc sắp xếp các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và theo quy hoạch; có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, giữ chân, thu hút đội ngũ bác sỹ làm việc tại Trung tâm y tế và các Trạm xá trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Phối hợp thực hiện mô hình hợp tác công tư tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu mới để nâng số giường bệnh và chất lượng khám chữa, bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố.

 Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nhân lực, quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất công, tạo nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển../.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT