An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
07:04 | 02/12/2019 Print   E-mail    

Sở Thông tin và Tuyền thông có văn bản số 1488/STTTT-TTBCXB ngày 01/11/2019 về việc phối hợp tuyên truyền trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo kế hoạch số 2942/KH-BCH của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đó nội dung tuyên truyền là các quy định Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định 13/2016/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự và một số văn bản quy định khác.

Hình thức tuyên truyền là xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị, chức sắc, chức việc của các tôn giáo, lồng ghép tuyên truyền trong hội nghị của các cấp, các ban ngành, đoàn thể địa phương, qua báo, đài truyền thanh của địa phương, tuyên truyền tập trung kết hợp với hình thức cổ động trực quan, pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu, trong các chương trình thông tin tuyên truyền lưu động, tổ chức tuyên dương tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong Hội trại tòng quân, trong lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, kể chuyện chiến đấu, giao lưu Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao...tổ chức Hội trại tòng quân, xây dựng các tiểu mục tuyên truyền, VHVN, phóng sự, ghi nhanh trong hội trại, thông tin cho cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình về tình hình sức khỏe, tư tưởng, kết quả rèn luyện, công tác của quân nhân là con em của địa phương đang tại ngũ; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, mở đường dây thông tin trong việc giải đáp thắc mắc của nhân dân về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng….

Các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, về truyền thống yêu nuớc, lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.. .trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, nhất là học sinh, thanh niên trong độ tuối sẵn sàng nhập ngũ; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của tố chức, cá nhân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với việc thực thi Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nhiệm vụ bảo vệ Tố quốc trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, được tiến hành thưòng xuyên, liên tục, phát huy được vai trò của các cấp, các ngành, trường học tham gia. Nội dung tuyên truyền phải đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điếm, sát thực tiễn, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Thanh niên Vũng Tàu lên đường nhập ngũ năm 2019

Thời gian tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau các đợt tuyến chọn, gọi công dân nhập ngũ. Cụ thể theo từng giai đoạn như giai đoạn 1 là từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, tập trung vào thời điếm tiến hành tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và xử lý vi phạm, tổ chức công khai, bình cử thực hiện dân chủ cơ sở; Giai đoạn 2 là từ tháng 01/2020 đến khi giao nhận quân, tập trung vào thời điểm phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và xử lý vi phạm quy định về nhập ngũ; Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân; Giai đoạn  3 là trong tháng 02/2020, tập trung vào tháng đầu huấn luyện chiến sỹ mới, họp mặt cấp ủy chính quyền địa phương, thân nhân gia đình chiến sỹ mới và tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyến chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn