Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
05:32 | 30/12/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiếm soát ma túy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 294-KH/TU ngày 03/12/2019 tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Với mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và làm giảm tệ nạn ma túy. Hạn chế và từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tệ nạn ma túy. Đồng thời chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngãn chặn, xử lỷ nghiêm và kiên quyết xóa bỏ việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đi qua địa bàn tỉnh, không để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, làm giảm số người nghiện ma túy mới, giảm tỉ lệ tái nghiện; nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dụng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Các hoạt động “nhạy cảm” tìm ẩn nhiều đối tượng sử dụng ma túy (Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra và test ma túy tại một điểm hát cho nhau nghe)

Theo đó các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  được thực hiện  là nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đưa nội dung công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động hàng năm, chỉ đạo việc cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cho phù hợp tình hình và lĩnh vực công tác của từng đơn vị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh; Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tình hình và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách, định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; từng cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng Công an trong việc chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối họp giữa các lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hải quan, Cảnh sát biển...trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và ngăn chặn, phát hiện, xử lý, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đi qua địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; triệt xóa các tụ điểm, nơi tổ chức sử dụng tái phép chất ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (vũ trường, quản bar, quán karaoke, nhà nghỉ...). Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm về ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.Tăng cường kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, không để tội phạm lợi dụng mua bán nhằm mục đích sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan chức năng tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy để có sự điều chỉnh cho phù họp theo hướng tập trung cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý chặt chẽ với người nghiện ma túy, hạn chế phát sinh tội phạm và phát sinh người nghiện mới. 

Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên đầu tư trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy; tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống ma túy; rà soát, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý biên giới, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý tiền chất ma túy, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh... không để tội phạm lợi dụng hoạt động./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT