Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
05:34 | 31/12/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 13/12 /2019 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời gian thu phí sử dụng tạm thời lòng đường trong ngày từ 06 giờ 00 đến 24 giờ 00, ngoài khung giờ trên không thu phí. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Theo đó đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đậu xe ô tô trên lòng đường; các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố với mục đích: Trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; hoạt động văn hóa, xã hội có tính chất thương mại; thi công xây dựng, sửa chữa công trình; tập kết vật liệu xây dựng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Còn điều kiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố là tuyến đường tổ chức thu phí có phần lòng đường tối thiểu 02 làn xe trở lên cho một chiều đi để đảm bảo lưu thông và hè phố tổ chức thu phí phải có kết cấu chịu lực phù hợp và có chiều rộng tối thiểu là 03 mét, trong đó phần hè phố dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét.

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đường phố sẽ được thu phí sử dụng

Nội dung thu là mức phí xe ô tô đậu lòng đường; Mức phí sử dụng hè phố để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; Mức phí sử dụng hè phố để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; hoạt động văn hóa, xã hội có tính chất thương mại. Trường hợp tổ chức, cá nhân chỉ kinh doanh, buôn bán, hoạt động dịch vụ, thương mại một buổi (sáng, trưa, chiều, tối) thì thu bằng 50% mức thu phí theo quy định; sử dụng hè phố để phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình; tập kết vật liệu xây dựng. Cụ thể mức thu phí xe ô tô đậu lòng đường ở Vũng Tàu là Ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn là 15.000/1 lượt; Ô tô trên 16 chỗ, xe tải trên 2,5 tấn là 20.000/1 lượt; Mức phí sử dụng hè phố để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; hoạt động văn hóa, xã hội có tính chất thương mại; lắp đặt bảng biển, pano, băng rôn quảng cáo trên lòng đường, hè phố trên địa bàn Vũng Tàu là đường loại 1 là  33.000 đồng/m2/tháng; đường loại 1 là  33.000 đồng/m2/tháng; đường loại 2 là  23.000 đồng/m2/tháng; đường loại 3 là  16.000 đồng/m2/tháng; đường loại 4 là  11.000 đồng/m2/tháng

Việc quản lý phí và sử dụng nguồn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thì UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố các tuyến đường trên địa bàn quản lý; và phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được để lại 100% cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để chi cho các mục đích: tổ chức thu phí, chỉnh trang đô thị và chi hỗ trợ lực lượng kiểm tra, xử lý./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT