Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Chỉ thị tăng cường kiểm tra thương mại
02:36 | 09/01/2020 Print   E-mail    

Thực hiện văn bản số 8327/BCT-XTTM ngày 01/11/2019 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn; Theo đó, trong thời gian qua xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán, tham gia trưng bày, giới thiệu có hình ảnh và thông tin về “Đường lưỡi bò”. Sự việc này có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định pháp luật hiện hành. Nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc tương tự, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 23/12/2019 yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung. 

Theo đó Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động trong ngành Công thương: sản xuất; thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành; Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để tuyên truyền đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thế thao chủ trì hoặc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trung tâm chiếu phim, các cơ sở photo, in ấn và kinh doanh văn hóa phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý những văn hóa phẩm, tài liệu, phim, ảnh lưu thông trên thị trường có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành; Thông qua công tác kiểm tra tăng cường tuyên truyền vận động các cơ sở không tham gia và tiếp tay trong việc phát hành, in ấn, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Sở Thông tin truyền thông tăng cường rà soát nắm tình hình thông tin trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

Các hoạt động thương mại, kiểm soát hàng hóa được quy định tại Chỉ thị này 

Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ trì hoặc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạt theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành; Thông qua công tác kiểm tra tăng cường tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh không tham gia và tiếp tay trong việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát nắm tình hình kịp thời phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với đơn vị có thẩm quyền xử lý những hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì hoặc phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng hóa thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành;Thông báo và khuyến cáo đến các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động rà soát thông tin và tính năng của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh để tránh nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm pháp luật hiện hành; Tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thanh của phường xã đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam;Thông qua công tác kiểm tra tăng cường vận động các cơ sở kinh doanh không tham gia và tiếp tay trong việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Các đơn vị báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông để truyền tải thông điệp đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT