Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Triển khai việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.
08:43 | 10/01/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số số 12654/UBND-VP ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước, ngày 30/12/2019 vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu cũng đã có Văn bản số 1057/PGDĐT gửi Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố về việc triển khai văn bản số 12654/UBND-VP tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo đó, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố rà soát đối tượng tại đơn vị theo Hướng dẫn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục và đào tạo nếu có đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết.

Hướng dẫn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ nêu rõ, để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng viên chế sự nghiệp giáo dục giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại công văn số 9028-CV/VPTU) và Thủ tướng Chính phủ (công văn số 1480/VPCP) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Bộ Nội vụ yêu cầu sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì các địa phương thực hiện việc tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách đối tượng nêu trên và thực hiện tuyển dụng theo pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Giáo viên được ký hợp đồng trước ngày 31/12/2015 có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không vi phạm kỷ luật trong thời gian giảng dạy thì sẽ được xét tuyển đặc cách./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn