Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Vũng Tàu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 năm 2019.
03:16 | 21/01/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có quyết định số 108/QD0-UBND ngày 15/-1/2020 quyết định về việc công nhận thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó điều kiện để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT là  Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có: đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 100% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005; 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông; Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.

Trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục phổ thông là một trong những tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục

 Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập trung học cơ sở theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn; Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên, phòng y tế trường học, thư viện, phòng thí nghiệm; Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh Mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; thiết bị dạy học được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện; Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 cụ thể tại Nghị 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục thì đối với phường, xã phải bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. Đối với huyện,  thành phố phải có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Đối với tỉnh phải có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

Như vậy thành phố Vũng Tàu đã đạt được các tiêu chuẩn như quy định nên đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 năm 2019./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn