Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn năm 2020
08:02 | 13/02/2020 Print   E-mail    

 

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng thực tiễn về xử lý vi phạm hành chính và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 11/02/2020 tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố năm 2020 với mục đích tập huấn về kỹ năng, cách xử lý những lỗi thường gặp: trong lập biên bản, thời gian ban hành, tống đạt quyết định… trong thực tiễn thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với các phòng, ban, các đoàn kiểm tra liên ngành và UBND các phường, xã đảm bảo thực hiện đúng các quy trình về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua buổi tập huấn các nội dung mới về xử lý vi phạm hành chính trong các nghị định chuyên ngành như đất đai, an toàn giao thông…đồng thời qua buổi tập huấn xác định trách nhiệm của các phòng, ban, UBND các phường, xã về thẩm quyền xử lý và cơ chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Theo đó nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn thi hành với các phương pháp tổ chức Hội nghị: chia nhóm để thực hiện, kiểm tra, đánh giá nhận xét về thời gian, ý thức chấp hành và kết quả sau tập huấn.

Thành phần của buổi tập huấn là Trưởng, phó các cơ quan các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các phường, xã; Công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã phụ trách công tác pháp chế về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình. Số lượng khoảng 300 đại biểu, các cơ quan, đơn vị lập danh sách đăng ký theo thành phần như trên để Ban Tổ chức sắp xếp, bố trí tổ chức hội nghị và tài liệu. Báo cáo viên pháp luật: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến tháng 3/2020.

Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch- dịch vụ của Thành phố thời gian qua đã hoạt động hiệu quả về công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trên địa bàn

UBND Thành phố giao Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng xử lý vi phạm hành chính theo nội dung của kế hoạch. Đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã lập danh sách và cử cán bộ, công chức tham dự các Hội nghị đầy đủ theo nội dung của Kế hoạch theo từng lĩnh vực: đất đai, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế , giáo dục, văn hóa, du lịch…./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT