Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Bảo tàng và Di tích phải tăng cường kiểm soát, phòng, chống thiên tai, cháy, nổ và trộm cắp
10:02 | 13/02/2020 Print   E-mail    

UBND Thành phố nhận được công văn số 86/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 16/01/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2020. Công tác phòng cháy, chữa cháy luôn có ý nghĩa và được xác định là nhiệm vụ thường xuyên đối với các di tích, bảo tàng và Nam bộ đang vào mùa cao điểm nắng nóng, đồng thời là mùa cao điểm của khách tham quan, việc thắp hương cùng nhiều hoạt động sử dụng điện dẫn đến nguy cơ cháy nổ, mất an toàn vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 574/UBND-VHTT ngày 06 tháng 02 năm 2020 đề nghị các Di tích, Bảo tàng trên địa bàn triển khai để thực hiện tốt các nội dung trên. 

Theo đó Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các Di tích, Bảo tàng trên địa bàn rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng và Di tích nhất là trong dịp Lễ, Tết và xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức, người lao động của bảo tàng, Ban Quản lý di tích, người trực tiếp trong coi di tích và khách tham quan.

Bảo Tàng Vũ khí cổ-Vũng Tàu luôn phục vụ rất đông du khách nên công tác phòng chống cháy nổ cũng phải cần được quan tâm tuyên truyền, có phương án phòng, chống.

Bên cạnh đó các cơ sở phối hợp các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, đốt vàng mã, bỏ rác thải đúng nơi quy định.

Có thể nói rằng, trong thời gian qua, công tác quản lý tại các bảo tàng, di tích đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các đơn vị tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện nhằm gópp hần giữ gìn và phát huy những giá trị di sản này. Các đơn vị có nhu cầu tham khảo tài liệu hướng dẫn tại trang web www.dsvh.gov.vn, mục “phòng chống rủi ro”../.        

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT