Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức tập huấn Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
03:49 | 14/02/2020 Print   E-mail    

Nhằm  tuyên truyền những quy định mới trong xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố và tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của cán bộ, công chức trong công tác xử lý vi phạm hành chính, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 11/02/2020 tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung của Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố năm 2020.

Với mục đích tập huấn những nội dung mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP nhằm giúp cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn Thành phố hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị định, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính, qua đó áp dụng đúng các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong khi thực thi công vụ; Xác định trách nhiệm của các phòng, ban, UBND các phường, xã về thẩm quyền xử lý và cơ chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật; kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các phòng, ban và UBND các phường, xã đảm bảo thực hiện đúng các quy trình về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định hướng dẫn.

Theo đó, UBND Thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện tập huấn nội dung của Nghị định 91/2019/NĐ-CP theo đúng tiến độ của kế hoạch và giải đáp các khó khăn vướng mắc trong khi thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT