An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tự hào truyền thống 61 năm xây dựng, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam
09:42 | 26/02/2020 Print   E-mail    

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, là thành phần quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam; là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 61 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (03/3/1959 – 03/3/2020), dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nêu cao bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Long Sơn thành phố Vũng Tàu giúp dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường

Phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Đồn Biên phòng Chí Linh, Đồn Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Long Sơn, đồn Cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu…)  đã quán triệt và triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền biên phòng toàn dân, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và địa bàn trọng điểm, thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự biên giới, vùng biển - đảo của thành phố, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Hàng năm, các đơn vị luôn tập trung và chú trọng xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tích cực triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, vì vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cán bộ, chiến sĩ, đảng viên.

Các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã và đang làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đề xuất với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách xây dựng và ổn định biên giới một cách cơ bản, toàn diện; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại...Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, nhân dân góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới. Phẩm chất tận tụy vì dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân đã được thể hiện sáng ngời trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhiều phong trào có hiệu quả cao và mang tính nhân văn đã được các Đồn Biên phòng tổ chức thực hiện như tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”…Những việc làm thiết thực và nặng nghĩa tình của người lính biên phòng đã làm ấm lòng người dân thành phố biển, góp phần bồi đắp tình quân- dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với BĐBP; đồng thời là nguồn động viên to lớn, tạo điều kiện để nhân dân  vùng biển vươn lên làm chủ cuộc sống, có điều kiện để tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo.

Theo  Chính trị viên- Đồn Biên phòng Chí Linh thành phố Vũng Tàu thì: Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra rất nặng nề; bối cảnh phức tạp hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn, đòi hỏi lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, BĐBP nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Chí Linh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quốc gia. Không ngừng chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng chính quy, vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi hoạt động của các loại đối tượng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự ATXH, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở các địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh…

Thời gian tới, dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn sắt son với lời thề “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, đoàn kết một ong, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc trọng trách bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà Đảng, nhân dân giao phó và viết tiếp truyền thống vẻ vang 61 năm qua của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT