Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy phường Thắng Tam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X)
11:26 | 20/03/2020 Print   E-mail    

Sáng ngày 17/3, Đảng ủy phường Thắng Tam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Tham dự có Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng, phó Mặt trận, các đoàn thể phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Báo cáo cho thấy, qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 66-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”,  Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như tổ chức Hội cựu chiến binh từ Phường đến khu dân cư. Thông qua việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nội dung kết luận, cấp ủy các chi bộ, UBND, MTTQ, các đoàn thể đã có chuyển biến tích cực. Vai trò, vị trí của cựu chiến binh trong thời kỳ mới đã được khẳng định và đánh giá đúng mức. Tổ chức Hội cựu chiến binh ngày càng phát triển, chất lượng hoạt động được đổi mới và nâng cao. Các phong trào của Hội được quan tâm, tạo điều kiện hơn về kinh phí, cơ sở vật chất; chất lượng sinh hoạt, học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức về chính trị, văn hoá xã hội của cựu chiến binh được nâng lên rõ rệt; trình độ cán bộ Hội từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ về vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương như: phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Tuy nhiên, công tác phối hợp vận động tập hợp bộ đội xuất ngũ tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ cựu quân nhân còn khó khăn và hạn chế. Nguyên nhân sau khi xuất ngũ các đối tượng này lo tập trung lo kinh tế cho gia đình, một số đi làm ăn xa nên khó tập hợp vào tham gia câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Kết luận tại hội nghị, Bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để cựu chiến binh tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; Tiếp tục chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phối hợp với BCH Quân sự  và Đoàn Thanh niên phường trong công tác vận động tập hợp bộ đội xuất ngũ tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ cựu quân nhân. Hội Cựu chiến binh tiếp tục chủ động đổi mới nội dung và phường thức hoạt động của Hội, công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận đoàn thể; Tiếp tục đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”./.

Tin, ảnh: Hồng Như, BBT