Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Bộ Giao thông Vận tải Chỉ thị về tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.
11:39 | 20/03/2020 Print   E-mail    

Trước thực trạng tình hình xe quá tải tham gia giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là ở các quốc lộ trọng điểm gây bức xúc trong dư luận, làm mất trật tự, an toàn giao thông và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, mất trật tự an toàn giao thông và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Để chấn chỉnh tình trạng trên, tiếp tục tăng cường triển khai các nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe, tiến tới chấm dứt tình trạng xe quá tải tham gia giao thông, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

Theo đó nội dung Chỉ thị tập trung vào các nội dung như chủ động, tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được nâng cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng thủy nội địa. bến bãi, nhà ga, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô...); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe. 

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường thanh kiểm tra và kiểm soát các xe có tải trọng vượt quy định.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các cảng, bến thuộc phạm vi quản lý và các nội dung doanh nghiệp cảng, bến đã ký cam kết; chỉ đạo các Cảng vụ trực thuộc tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quvền đối với cảng, bến vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô theo quy định tại Nghị định sổ 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

Cùng với đó các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tập trung kiểm tra kích thước thùng xe theo hồ sơ, tài liệu kỹ thuật; kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện sai kích thước thùng hàng, xe ô tô tải tự đỗ vi phạm về kích thước thành thùng xe; công khai danh sách các xe vi phạm, tái vi phạm về kích thước thành thùng xe; các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cử người tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình trạng an toàn kỹ thuật và tải trọng phương tiện tham gia giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa ỉẻn xe ô tô tại các nhà ga, kho bãi thuộc phạm vi quản lý và các nội dung doanh nghiệp khai thác đường sắt, vận tải đường sắt đà ký cam kết./.

Tin, ảnh; Kim Nguyễn, BBT