Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Kiên quyết xử lý việc ứng xử kỳ thị, từ chối phục vụ với người nước ngoài.
11:51 | 20/03/2020 Print   E-mail    

Gần đây, tại các địa phương trên cả nước một số phương tiện thông tin, báo chí đã phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh Covid-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, và nhất là những khách Châu Âu đến du lịch nhưng không mang khẩu trang khi tiếp xúc thì một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch, cơ sở thương mại ở các địa phương đã từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài. Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Văn phòng Chính phủ có văn số 2052/VPCP-KGVX ngày 17/3/2020 gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nuức ngoài.

Theo đó Thủ tướng chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định của đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch của Luật du lịch năm 2017 về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, hoặc từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chổ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý, hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn.

Description: 88975481-71E1-4345-ADD3-205D4A2F0D83.JPG

Mọi hành vi kỳ thị, hoặc từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài là bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Du lịch

Đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quản lý chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan liên quan, Bộ Y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm được an toàn, có tổ chức.

Đối với Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời có hướng dẫn tránh để xảy ra các vụ việc và phối họp với Đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình xử lý, gìn giữ hình ảnh quốc gia hiếu khách, thân thiện./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT