An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Sổ tay hướng dẫn cách ly y tế tại vùng có dịch COVID-19
09:23 | 22/03/2020 Print   E-mail    

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 quyết định về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”, sổ tay hướng dẫn là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành nhằm khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác.

Theo đó quy mô khoanh vùng cách ly theo tình hình dịch thực tế tại địa phương có thể lựa chọn quy mô như cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị;  thôn, tổ, đội, ấp; xã, phường, thị trấn hoặc quận, huyện.Còn thời giancách ly tối thiểu 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Cách thức tổ chức là quyết định thiết lập vùng cách ly là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định thiết lập vùng cách ly trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế trong đó nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi vùng cách ly;Tổ chức thực hiện thì là tổ chức truyền thông bằng nhiềuhình thức đến từng hộ dân để tạo sự đồng thuận và ủng hộ, hoặc phát động phong tròa toàn thể nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh; Thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra/ vào vùng cách ly như địa hình địa bàn, phân vùng đo thân nhiệt, quan sát tình hình thức khỏe, khử trùng; Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly; đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly về lương thực, thực phẩm thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, việc thu gom rác thải đúng quy trình. Ngoài ra, các hoạt động y tế trong vùng cách ly được thực hiện chặt chẽ đó là thiết lập hệ thống giám sát phát hiện chủ động bệnh dịch tại cộng đồng như lập danh sách toàn bộ hộ gia đình và các thành viên trong vùng cách ly, huy động nhân lực của địa phương, thực hiện phương châm "rà từng ngõ, gõ từng nhà" hàng ngày để kịp thời phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh; Đối với tổ chức cách ly y tế chia làm các cấp độ như sau: Các bệnh xác định mắc COVID -19; Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh xác định; ca bệnh nghi ngờ mắc COVID -19; Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ…

Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Việc tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng cách ly thì thiết lập tại trạm y tế phường ở vùng cách ly một phòng khám bệnh đa khoa tạm thời trong đó phải làm 2 khu việc biệt để tránh lây nhiễm bao gồm khu tiếp nhận và khu cách ly tạm thời các bệnh nhân nghi mắc COVID -19 và khu tiế nhận, khám, cấp cứu các bệnh nhân thông thường khác; hoặc huy động nhân lực từ bệnh viện tỉnh, huyện; Hoặc huy động và bổ sung trang thiết bị cần thiết như xe cứu thương, máy máy thiết bị, thuốc./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT