Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.
09:34 | 22/03/2020 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 498/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 gửi các phòng Giáo dục Đào tạo, trường Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) yêu cầu thực hiện một số nội dung như các tổ/nhóm chuyên môn tiếp tục rà soát tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế của đơn vị trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành. Nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Khuyến khích giáo viên tăng cường các hình thức, phương pháp dạy học, hoạt động giáo dục tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học; xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục.

 Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập. Việc xây dựng các chủ đề dạy học trực tuyến cần đảm bảo các nội dung sau: Nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các tổ bộ môn xây dựng nội dung các chủ đề dạy học trực tuyến. Nhà trường lựa chọn công cụ, phần mềm dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường. Chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ bộ môn xây dựng và thực hiện cùng nền tảng, hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Giáo viên sử dụng, tổ chức xây dựng hoạt động dạy và học cho học sinh trong trường. Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách. Chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học; người học với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau. Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và phụ huynh học sinh.. Tránh gây áp lực cho học sinh, phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

Đồng thời tiếp tục ứng dụngcông nghệ thông tin để tổ chức ôn tập cho các em học sinh thông qua hình thức học trực tuyến trên hệ thống internet, zalo, messenger, hệ thống https://olm.vn, Viettelelstudy.vn; dùng các phần mềm Microsoft Teams, VNPT-Elearning, vnEdu Connect, room; học trên đài truyền hình: Đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu, đài truyền hình Thái Nguyên, đài truyền hình Nghệ An, đài truyền hình Đồng Nai,.... Nhà trường thông báo đến phụ huynh học sinh lịch phát sóng học trên đài truyền hình các tỉnh thành tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.

Trong quá trình tổ chức học online, internet, các phần mềm hỗ trợ học tập nhà trường không thu tiền phụ huynh và học sinh với bất kỳ hình thức nào. Không dùng kết quả trong quá trình ôn tập tại nhà để đánh giá, xếp loại học sinh.

Sau khi học sinh đi học lại, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Định hướng chủ động xây dựng khung thời gian thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, Nhà trường tổ chức rà soát bố trí bổ sung thời lượng các môn học do thời gian được nghỉ học do dịch Covid 19 trên tinh thần kế thừa kết quả (sau rà soát, đánh giá kết quả học tập sau) của các hình thức dạy học trực tuyến do nhà trường tổ chức vào thời lượng dành cho dạy học tăng cường chương trình dạy học 2 buổi/ngày. Tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung của chương trình buổi 2 để đảm bảo thực hiện đủ nội dung đã xây dựng của nhà trường. Thực hiện số tiết buổi 2 các tuần còn lại của học kỳ 2 năm học./.

Tin: Việt Bách, BBT