Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tạm hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
03:38 | 23/03/2020 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện văn bản số 2296/UBND-VP ngày 15/3/2020 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc "cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19"  và  trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong và ngoài nước; để hạn chế tối đa nơi tập trung đông người và chủ động phòng chống, ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh Covid-19 với nhiều thành phần học viên đến từ các địa phương khác nhau để học và dự kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô và ô tô tại tỉnh. Sở  Gao thông và Vận tải tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản 568/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 16/03/2020 thông báo tạm thời hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô và mô tô đến các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe.

Các hoạt động về giảng dạy, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới

Theo đó Sở Giao thông và Vận tải thông báo tạm thời ngưng mọi hoạt động giảng dạy đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ và hoãn các lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe theo kế hoạch tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho đến khi có thông báo mới./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT