An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tham gia Bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
09:21 | 26/03/2020 Print   E-mail    

 

Thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Để thực hiện chủ trương này, những năm qua, thành phố Vũng Tàu tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số tham gia BHYT trong thời gian tới.

Xác định BHYT là động lực quan trọng, góp phần nâng cao mức sống cho người dân, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể thành phố Vũng Tàu đã vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động, từng bước mở rộng, gia tăng đối tượng tham gia BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Người dân thành phố Vũng Tàu đến khám chữa bệnh bằng BHYT tại Bệnh viện Lê Lợi Vũng Tàu 

Theo báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu thì kết quả thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2017-2019 thì tỷ lệ bao phủ đạt 89,20%. Để tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiêm y tế, UBND thành phố Vũng Tàu đã có Quyết định 5997/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2017-2020 thành phố Vũng Tàu, thì năm 2019 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,43% và đến năm 2020 đạt 92,92%.

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bảo hiểm y tế giúp giảm thiểu những chi phí chăm sóc sức khỏe, chi phí liên quan đến việc điều trị, phục hồi sức khỏe…trong các trường hợp bị mắc bệnh hoặc bị tai nạn… Bảo hiểm y tế của nhà nước cơ cấu và tổ chức nhằm phục vụ, bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. BHYT do nhà nước cung cấp không nhằm mục đích lợi nhuận mà nó là một chính sách xã hội. Vì thế, người dân sẽ có trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm theo quy định của của Luật bảo hiểm mà nhà nước ban hành.

Hiện bảo hiểm y tế có 2 hình thức tham gia là bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện. Đối với bảo hiểm y tế bắt buộc có 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đó là: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Nhóm do cơ quan BHXH đóng. Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; Nhóm do người sử dụng lao động đóng. Theo quy định mới nhất tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối tượng tham gia của bảo hiểm y tế tự nguyện là những người không thuộc 6 nhóm tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Từ ngày 01/12/2018, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành, người bệnh có thẻ BHYT sẽ có thêm nhiều quyền lợi như: Được thanh toán BHYT nếu nơi điều trị gửi mẫu xét nghiệm đến nơi khác, đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn vẫn được thanh toán kéo dài thêm 15 ngày.

Tháng 02/2020 vừa qua, anh Triệu Văn Hưng (phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu) không may bị tai nạn giao thông, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Lê Lợi Vũng Tàu. Nhờ có thẻ BHYT nên chi phí điều trị của gia đình anh được giảm rất nhiều. Anh Hưng cho biết: “Những ngày nằm điệu trị ở đây, tôi thấy những bệnh nhân như tôi được rất nhiều quyền lợi khi tham gia Bảo hểm y tế, nó rất phù hợp với thực tế hiện nay của gia đình tôi (kinh tế đang còn khó khăn). Tôi thấy gia đình tôi đã đỡ bao tiền chi phí cho việc điều trị bệnh. Tôi mong người dân thành phố Vũng Tàu hãy tích cực tham gia mua Bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu thì hiện nay số người tham gia BHYT tại thành phố Vũng Tàu theo hộ gia đình là nhóm thuộc diện khó vận động tham gia nhất, để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022, toàn thành phố phải vận động phấn đấu thêm 1.700 người tham gia BHYT tự nguyện nữa, nhiệm vụ này rất cần UBND các phường, xã quan tâm tích cực vận động, trong đó đội ngũ cán bộ Khu phố, Tổ dân cư rất quan trọng, nơi tiếp cận gần với dân, BHXH thành phố sẽ phối hợp tích cực với phường đặt bảng nơi đại lý BHYT tại khu dân cư vì Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm sức khỏe vô cùng cần thiết đối với cộng đồng.

Trong thời gian tới, hướng tới phát triển BHYT toàn dân bền vững, BHXH thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư đổi mới, tăng cường công tác truyền thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, quản lý quỹ BHYT; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ, trong đó tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của chính sách BHYT trong cuộc sống cộng đồng./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT