Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Bà Rịa- Vũng Tàu không tổ chức tập trung đông giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
10:25 | 26/03/2020 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 541/SGDĐ-TCCB ngày 25/3/2020 về việc không tổ chức tập trung đông giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 gửi đến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các  huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn 793/BGDĐT-GDTrHTX ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dich covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi họp trực tuyến đánh giá 03 Hệ thống dạy-học trực tuyến, nhằm tạo điều kiện để các đơn vị trường học đánh giá, lựa chọn hệ thống dạy-học trực tuyến phù hợp theo tinh thần Công văn số 450/SGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2020. Theo chỉ đạo Bộ GDĐT “Các nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên đài tuyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động của học sinh qua internet, trên đài truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh”. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã chủ động tập huấn cho giáo viên về sử dụng các hệ thống dạy-học trực tuyến kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy-học trực truyến trong thời gian học sinh nghỉ dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc tổ chức tập huấn  nhằm tránh tập trung đông người tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc tổ chức tập huấn trực tiếp cho đội ngũ tổ trưởng bộ môn, khối trưởng của giáo viên các trường để tập huấn lại cho thành viên của tổ, khối. Còn việc khi tổ chức tập huấn trực tiếp thì cần nghiêm túc bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn và quy định của các cơ quan chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch COVID 19.

Ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID -19 hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của mọi người dân, tầng lớp xã hội và các cơ quan ban ngành nhà nước, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các  huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai và thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo trên để ngăn ngừa phòng tránh cũng như chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng xã hội trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh như hiện nay../.

Tin: Việt Bách, BBT