Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hình thức tuyên truyền cho Đại hội Đảng luôn quan trọng, đảm bảo sát thực tế, dể hiểu, dể nhớ, đi vào lòng người
06:11 | 31/03/2020 Print   E-mail    

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025:

Hình thức tuyên truyền cho Đại hội Đảng luôn quan trọng, đảm bảo sát thực tế, dể hiểu, dể nhớ, đi vào lòng người

----------------

Trong nhiều hoạt động của Đảng, Nhà nước và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch, sự kiện, vai trò của công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng nó góp phần rất lớn cho sự thành công của các kế hoạch, các sự kiện, thông qua tuyên truyền tạo được sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng, hành động của cán bộ đảng viên và sự tham gia ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền phù hợp đã là cần thiết, nhưng hình thức tuyên truyền phải đảm bảo sát với thực tế, dể hiểu mới đem lại hiệu quả cao.

Trong Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền đại hội là đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề ra 7 nội dung tập trung tuyên truyền cho đại hội với mục tiêu chuyển tải sâu rộng những chủ trương lớn mà đại hội đề ra. 

Cho đến nay các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch và lộ trình tuyên truyền đại hội cho cấp mình. Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, các hình thức tuyên truyền là quan trọng vì mục tiêu là chuyển tải được những nội dung cốt lõi nhất của Nghị quyết đại hội Đảng từng cấp đến được với nhân dân, từ đó người dân tham gia, ủng hộ thì cấp ủy cấp đó mới thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh từng địa phương, đơn vị theo thực tế mà có hình thức tuyên truyền phù hợp, trực quan vẫn là hình thức tuyên truyền hiệu quả hiện nay đang triển khai, Vũng Tàu cần chú trọng việc tuyên truyền trực quan, nhưng phải bảo đảm hài hòa, tiết kiệm, tạo sự khác biệt nhưng phải có ý nghĩa. Giới trẻ là đối tượng được nhắm đến trong việc tuyên truyền lần này, đoàn viên thanh niên, học sinh các cấp sẽ được tham gia các hoạt động hướng tới đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Thành ủy Vũng Tàu kế hoạch tổ chức một số hình thức tuyên truyền đại hội Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, thi vẽ tranh chào mừng đại hội Đảng và thi viết cảm nhận của học sinh đối với sự lãnh đạo Đảng các cấp, đặc biệt đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại cơ sở, gương đảng viên tốt, hết mình xây dựng địa phương và chăm lo cho đời sống nhân dân…

Trực quan, sinh động và hướng về giới trẻ là hình thức tuyên truyền hiệu quả (Trong ảnh: Học sinh trường THCS Vũng Tàu xem triển lãm tại liên hoan phim VN năm 2019)  

Khi đề cập đến công tác tuyên truyền nói chung tại các Chi bộ Khu phố, Thôn, trong hội nghị triển khai các giải pháp đột phá của Thành ủy Vũng Tàu năm 2020 tổ chức đầu tháng 3/2020, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho rằng công tác tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ khu phố hiện nay còn nghèo nàn, cấp ủy chi bộ chưa chuyển tải được các nội dung cần thiết, sát thực, thời sự tại phường, xã, thành phố đến với đảng viên, vì Chi bộ thiếu thông tin cũng như sắp đến đại hội các cấp đảng viên rất cần những thông tin chính thức về thành phố, những nhiệm vụ mà đại hội phải bàn, thảo luận, đảng viên phải làm gì để xây dựng Thành phố thực hiện Nghị quyết... Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo nghiên cứu để xây dựng tờ tin, cập nhật những nội dung mới nhất, gần nhất mà Thành ủy chỉ đạo thực hiện, bằng nhiều cách có thể là giấy là kỹ thuật số nhằm chuyển tải kịp thời đến tận chi bộ phục vụ sinh hoạt thường kỳ, không để đảng viên mù thông tin về địa phương.

Bản tin nội bộ của phường Thắng Tam cung cấp nhiều thông tin địa phương là phương tiện tuyên truyền của nhiều Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trong nhiều năm qua 

Chỉ đạo của Bí thư Thành ủy cho thấy, hình thức tuyên truyền là vấn đề quan trọng không rập khuôn, máy móc mà cần phải linh động để chuyển tải thông tin kịp thời đến đảng viên và nhân dân, nhất là trong dịp tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song đó cần tranh thủ phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội, để chuyển tải thông tin chính thống, cũng như phản bác lại các thông tin độc hại, ảnh hưởng đến tổ chức đảng và đảng viên tốt trong việc tổ chức đại hội đảng các cấp lần này./. 

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT