An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân tại Thông tư 19/2020/TT-BCA.
06:49 | 04/04/2020 Print   E-mail    

Bộ Công an ban hành Thông tư 19/2020/TT-BCA ngày 21/02/2020 Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoặc liên quan đến việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cũng như phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và chống các hành vi tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu, phiền hà trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và thay thế Thông tư số 44/2009/TT-BCA ngày 13/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân.

Theo đó những nội dung đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh phải công khai như địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại liên lạc, trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; Bộ phận chức năng chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tin báo, tố giác về tội phạm; Danh mục và các bộ phận tạo thành cơ bản của các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, tin báo, tố giác về tội phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định;  Các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo quy định….

Với hình thức thông báo công khai là niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh của đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh (nếu có); Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thông báo khi làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân; Các hình thức khác phù hợp.

Ngoài ra Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; Trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoặc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh./.

Tin: Việt Bách, BBT