Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải
07:33 | 04/04/2020 Print   E-mail    

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, tình hình di chuyển từ tỉnh ra các địa phương khác và ngược lại vẫn còn diễn ra rất nhiều, khả năng lây nhiễm chéo diễn ra rất cao và khó lường. Nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và kiểm soát triệt để sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng trên địa bàn tỉnh đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc số 3182/UBND-VP gửi các sở, ngành về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải.

Theo đó, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải thành lập tổ kiểm tra liên ngành (Tổ kiểm tra) kiểm soát về khai báo  y tế, tình hình hoạt động về giao thông vận tải từ Tỉnh ra các địa phương khác và ngược lại. Tổ kiểm tra do lãnh đạo Công an tỉnh làm Tổ trưởng bao gồm lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải làm thành viên. Tổ kiểm tra huy động nguồn lực của đơn vị để thực hiện công vụ và có thể đề nghị các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp hỗ trợ. Đồng thời UBND tỉnh đề nghị Tổ kiểm tra cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức về trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tổ kiểm tra liên ngành bắt đầu đầu hoạt động từ ngày 04/04/2020./.

Tin: Phan Thảo, BBT