Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Vũng Tàu chống dịch
11:04 | 07/04/2020 Print   E-mail    

Vũng Tàu chống dịch 

 

 ---------

Tháng Tư sôi động khắp nơi nơi

Chống dịch Corona giết hại người

Chính phủ triển khai ra khắp nước

Vũng Tàu phát động tới muôn nơi

Quân dân hưởng ứng cùng chung sức

Đoàn thể quan tâm mọi cảnh đời

Tin tưởng có  ngày mừng thắng lợi

Vũng Tàu chào đón trọn niềm vui./.

 

Thơ, ảnh: Nguyên Nguyễn, BBT