Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020 tại công điện 02/CĐ-LĐTBXH.
11:08 | 07/04/2020 Print   E-mail    

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng Sở Lao động- Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID trong đợt cao điểm.

Theo đó Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội yêu cầu chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020; Các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các địa phương tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động và theo dõi, nắm chắc tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với người lao động và người sử dụng lao động tại các địa phương (cập nhật, thống kê số liệu thường xuyên) để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra các cuộc đình công trong thời gian có dịch COVID-19.

 

Theo dõi nắm tình hình nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động kịp thời là một trong những nội dung chỉ đạo tại công điện này.

Đồng thời tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma túy, bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng; Rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe của đối tượng quản lý; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn để phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho đối tượng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở. Tạm dừng việc trực tiếp đến thăm, tặng quà tại các cơ sở đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020; Thực hiện việc chi trả trực tiếp trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội phải bảo đảm an toàn cho đối tượng và người chi trả; Các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng thực hiện nghiêm các quy định, quy trình của Bộ Y tế và y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo trực tuyến, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt là thông báo tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020 và mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến qua số điện thoại: 024.38265964 hoặc 024.39362916; tăng cường xử lý đơn thư gửi qua bưu điện; Tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt và các cuộc thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 (trừ những trường hợp phải tiến hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm); áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động .

Và tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “Đúng - đủ - kịp thời”; bố trí kinh phí chi trả trợ cấp, gộp trước 02 (hai) tháng trợ cấp hàng tháng trong một lần chi trả, có biện pháp hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ gia đình khó khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly xã hội; cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) ngay sau khi Chính phủ cho phép; Tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế” nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT