Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Quyết chống dịch cho tới ngày hết dịch
07:43 | 12/04/2020 Print   E-mail    

Quyết chống dịch cho tới ngày hết dịch

---------------

 

 

 

Mỗi người dân đều là “Một chiến sĩ”

Đoàn kết bên nhau bền bỉ, gan vàng

Vượt khó khăn khắc phục mọi gian nan

Luôn sẵn sàng “Chống dịch như chống giặc”

 

 Người ngành Y với tay nghề vững chắc

  Ráng sức mình chữa khỏi hết bệnh nhân

Mọi người dân đều vững dạ, yên tâm

Cùng hợp sức đồng lòng phòng, chống dịch

 

 Quân dân Vũng Tàu tự hào phấn khích

Cổ vũ, động viên, phòng chống dịch hăng say

Theo Đảng tiên phong đoàn kết chung tay

 Quyết chống dịch cho tới ngày hết dịch./.

 

Thơ: Trọng Chu, BBT