An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
11:25 | 17/04/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 3683/UBND-VP ngày 16/4/2020 thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ gửi đến Các Sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cảng hàng không Côn Đảo; Công ty Trực thăng Miền Nam; và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó ngày 15/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn hàng không trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh và Công văn số 210/UBND-VP ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động đối với các tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

UBND Tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  trước mắt khi chưa có Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, xem xét đề nghị Cục Tác chiến/BTTM không cấp phép bay cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực 8 km tính từ ranh giới các cảng hàng không có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, trừ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ thực hiện công vụ; phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành chức năng tăng cường các biện pháp quản lý các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh; quản lý, giám sát hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đối với các tổ chức, cá nhân khi được Cục Tác chiến/BTTM cấp phép hoạt động bay trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, xây dựng phương án đối phó với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, lễ, hội quan trọng của tỉnh;Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không phép, trái phép từ mặt đất, từ các tòa nhà cao tầng, trong khu dân cư, khu vui chơi giải trí, du lịch, khu vực tổ chức các sự kiện chính trị, lễ, hội và các khu vực trọng điểm liên quan đến quốc phòng - an ninh.

Ngoài ra UB Tỉnh đã giao Giao Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công ty Trực thăng Miền Nam, Cảng hàng không Côn Đảo; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cục Hải quan tỉnh Công ty Trực thăng Miền nam, Cảng hàng không Côn Đảo; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước năng tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn xác định tố chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật./

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT