Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu giữ nguyên thứ hạng 3 trong cải cách hành chính năm 2019
04:44 | 19/05/2020 Print   E-mail    

Với  kết quả đạt được 82,776 điểm về chỉ số cải cách hành chính, năm 2019 thành phố Vũng Tàu giữ nguyên thứ hạng 3/8 của khối huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, nhưng tăng được 9,424 điểm so với kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của năm 2018. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai công tác CCHC đồng bộ, có trọng tâm, người dân đã đánh giá công tác cải cách hành chính của Thành phố có bước chuyển biến tích cực, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước ở Thành phố đã được nâng lên.

Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND Thành phố, chỉ đạo công tác CCHC cần rà soát lại tất cả các nội dung, nhiệm vụ trong các tiêu chí đánh giá CCHC của Thành phố, để mỗi phòng, ban, đơn vị trong trách nhiệm của mình nhìn thấy các khiếm khuyết mà khắc phục, sửa chữa, năm sau không còn lập lại yếu kém đó. Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã đánh giá tính chất phức tạp của nhiều vụ việc kéo dài tại Thành phố, lượng hồ sơ phát sinh hàng năm cao, tỷ lệ thuận với dân số cho nên đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố phải thể hiện quyết tâm chính trị trong việc thực hiện CCHC.

Báo cáo từ phòng Nội vụ, kết quả đánh giá chỉ số CCHC tại thành phố Vũng Tàu thì một số tiêu chí như: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính; Công tác cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách cơ chế quản lý tài chính công thành phố Vũng Tàu đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên một số tiêu chí mà Thành phố không đạt điểm tối đa, bị trừ điểm. Cụ thể trong công tác chỉ đạo điều hành chỉ hoàn thành đúng tiến độ là 25/54 nhiệm vụ được giao, chưa chú trọng đến việc thực hiện mệnh lệnh hành chính bị trừ 2 điểm; việc thực hiện quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định, trừ 0,5 điểm, lý do tài liệu kiểm chứng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy đủ, nhưng trên phần mềm tỷ lệ giải quyết đơn chỉ đạt 33%, công tác phối hợp báo cáo chậm. Tiêu chí hiện đại hóa nền hành chính bị trừ 2,159 điểm (chỉ đạt 8,841 điểm/11 điểm) việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý của cơ quan, đơn vị chưa đạt theo quy định. Tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chỉ đạt 6,443 điểm/8,5 điểm, lý do tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông so với tổng số TTHC đã được công bố còn thấp. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhận dư thành phần hồ sơ TTHC; hồ sơ TTHC giải quyết chưa đúng hẹn còn nhiều. Điều tra, khảo sát xã hội học chỉ đạt 27,992 điểm/35 điểm; trong đó sự hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) trừ 4,614 điểm; tiếp cận dịch vụ, đánh giá tiện nghi Bộ phận một cửa, Website, BCCI,.. trừ 1,123 điểm; Tinh thần trách nhiệm của CBCCVC tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả trừ 2,108 điểm...Ngoài ra ý kiến đánh giá của lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh đối với đội ngũ, cán bộ công chức đơn vị  đạt 15,606/18 điểm (trừ 2,394 điểm).

 

Bộ phận một cửa của UBND thành phố Vũng Tàu luôn đông khách đến nộp, nhận kết quả

Theo lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đơn vị bị trể hẹn hồ sơ nhiều, cho rằng trong vài năm gần đây, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của đơn vị tăng cao; tuy nhiên những hồ sơ liên quan đến đất đai của công dân còn lại chưa được cấp giấy đến thời điểm này là những hồ sơ phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề cần phải xác minh, làm rõ, trong khi số lượng cán bộ công chức tại đơn vị hạn chế về số lượng, đơn vị sẽ khắc phục trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, công dân tại Phường 2 đến bộ phận một cửa Thành phố làm hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép xây dựng nhà thì cho rằng khá hài lòng với thái độ làm việc của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, tận tình chu đáo, Bà Thúy cũng cho rằng có một số công dân có hồ sơ phức tạp, cần hướng dẫn họ rõ hơn, hẹn thời gian dài hơn, vì họ than phiền đi lại nhiều lần.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý được Thành phố quan tâm thường xuyên

Riêng về việc ứng dụng công nghệ thông tin, ông Trần Trung Kiên, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin cho rằng máy tính, hạ tầng công nghệ của Thành phố có hạn chế, nhiều thiết bị mua sắm tập trung chưa đáp ứng yêu cầu công tác tại một số bộ phận; đường truyền, phần mềm ứng dụng chưa được ổn định và quan trọng là tỷ lệ hồ sơ phát sinh tại Vũng Tàu lớn, xử lý chưa kịp thời.

Khắc phục các hạn chế, yếu kém trong CCHC, phát huy những kết quả đạt được với mục tiêu thành phố Vũng Tàu không những phát triển kinh tế-xã hội mà là đơn vị phục vụ tốt nhất cho nhân dân, thực hiện nghiêm cải cách nền hành chính nhà nước theo chủ trương của Chính phủ./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT