Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đại biểu HĐND Tỉnh và HĐND thành phố sẽ tiếp xúc cử tri tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 02/6 đến 05/6/2020.
09:37 | 19/05/2020 Print   E-mail    


Đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố sẽ tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từ ngày 02/6/2020 đến 05/6/2020.

Để công tác tiếp xúc cử tri đợt này đạt kết quả tốt, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu:

Thứ nhất: Yêu cầu UBND các phường, xã chủ động phối hợp, hỗ trợ Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN các phường, xã chuẩn bị, tổ chức chu đáo, đúng quy định các Hội nghị đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.  Đề nghị Ủy ban MTTQVN các phường, xã bố trí và đặt bảng tên khu vực chỗ ngồi dành cho lãnh đạo các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố Vũng Tàu để tiện theo dõi.

Thứ 2: Yêu cầu các Thành viên UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm bố trí lãnh đạo, cơ quan mình (có thể cử thêm chuyên viên đi cùng) tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Tỉnh, đại biểu HĐND Thành phố để chủ động, kịp thời giải thích và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chú ý cần trả lời đúng nội dung cử tri hỏi, không trả lời chung chung, nội dung đi thẳng vào vấn đề cử tri đề cập.

Thứ 3: Văn phòng HĐND và UBND Thành phố không xếp lịch họp của Thường trực UBND Thành phố trong thời gian tiếp xúc cử tri để tạo điều kiện cho lãnh đạo UBND Thành phố và lãnh đạo các đơn vị, UBND các phường, xã tham dự đầy đủ các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thứ 4: Yêu cầu Điện lực Thành phố có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tiếp xúc cử tri.

UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công cụ thể lịch tiếp xúc cử tri theo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự kèm theo Văn bản này. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị triển khai thực hiện./.

 Tin: Bằng Lăng, BBT