Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hướng dẫn quy trình phối hợp cấp phép, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè
09:53 | 20/05/2020 Print   E-mail    

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè và Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, ngày 14/5/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 3052/UBND-QLĐT gửi phòng Quản lý đô thị và UBND các phường xã để hướng dẫn các đơn vị phối hợp trong công tác cấp phép, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Theo đó, Nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè gửi đơn xin phép sử dụng lòng đường, vỉa hè về UBND phường, xã để xác minh, kiểm tra hiện trạng, xét thấy đủ điều kiện cấp phép thì UBND phường, xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Phòng QLĐT nội dung nêu rõ đủ điều kiện đề nghị cấp phép cho cá nhân, tổ chức (gửi kèm đơn xin cấp phép của cá nhân, tổ chức).

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, văn bản kiểm tra hiện trạng của các phường, xã đối với các địa chỉ đủ điều kiện cấp phép. Phòng QLĐT có trách nhiệm cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè cho các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời phải có thông báo cho UBND các phường, xã đã có văn bản đề nghị được biết để thực hiện việc quản lý, thu phí kịp thời theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT