Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Phấn đấu 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành giáo dục có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
02:47 | 23/05/2020 Print   E-mail    

Ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành  Kế hoạch số 891/KH-SGDĐT ngày 20/5/2020  về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021.

Theo đó với mục tiêu đặt ra cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% chương trình đạo tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp  luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính. Hằng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Hàng năm 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống, tham nhũng và hình thành trên phạm vi toàn ngành gắn với  văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhậnn, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh, chuẩn mực của CBCCVC với người dận. 

 

Với nội dung thực hiện là tuyên truyền, giáo dục, lồng ghép việc phòng chống tham nhũng tại trường Chính trị Tỉnh 

Với nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện các chỉ tiêu trên là thực trạng, nguyên nhân tham nhũng và giải pháp phòng, chống; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm, chủ trường, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng; kinh nghiệm phòng chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hợp tác quốc tế; tình hình kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của CBCCVC trong phòng, chống tham nhũng; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng; các sự kiện, vấn đề về chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; lồng ghép tuyên truyền với chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa; phổ biến tại các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên và nhân dân với nhiều hình thưc khác nhau cho phù hợp cũng như lồng ghép vào tuyên truyền, giáo dục nhạn kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 09/12 hàng năm./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT