Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới tại các đơn vị kinh doanh du lịch
02:58 | 23/05/2020 Print   E-mail    

Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Tháng hành động vì môi trường năm 2020 nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa, cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng tới việc hạn chế sử dụng túi ni lông và thải bỏ chất nhựa ra môi trường, hạn chế chất thải trong các hoạt động hàng ngày. Các hoạt động hưởng ứng phải được triển khai rộng rãi tại các Khu du lịch, Bãi tắm, Hợp tác xã du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và đặc biệt các nội dung tuyên truyền, hưởng ứng phải đến được với người dân và du khách.

 

Tổ chức các chương trình ra quân nhặt rác tại các công viên, khu du lịch 

Theo đó các nội dung chủ đề của Ngày môi trường thế giới năm 2020 là “Đa dạng sinh học”, chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” là chủ đề hướng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2020 là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, với một số khẩu hiệu hưởng ứng như “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; “Nói không với túi ni lông và hướng đến không rác thải nhựa”; “Bạn vứt rác thải nhựa vào đại dương, biển khơi sẽ trả lại bạn”;  “Chai nhựa: 5 giây sản xuất – 5 phút sử dụng – 1 giây để vứt – 1000 năm để phân hủy”; “Hôm nay giảm thiểu rác nhựa – Tương lai môi trường Xanh–Sạch–Đẹp”;

Các nội dung thực hiện như treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền; cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông trong hoạt động kinh doanh; vận động, tuyên truyền, hướng dẫn du khách hạn chế sử dụng túi ni lông, chất thải nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định,…Ra quân dọn dẹp, vệ sinh bãi biển, khu vực kinh doanh ăn uống, nhà hàng; tổ chức thu gom và phân loại chất thải tại nguồn, vận chuyển rác sinh hoạt trong ngày, không để tồn đọng gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh;hông xả nước thải sinh hoạt, rác thải nhựa ra môi trường biển.

Thời gian thực hiện kế hoạch đến hết tháng 6 năm 2020 tại các Khu du lịch, Bãi tắm, Hợp tác xã du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT