Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
03:05 | 23/05/2020 Print   E-mail    

 

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 trên toàn tỉnh như sau: Tiếp tục duy trì 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 2/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ mức độ 3; 6/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 82/82 xã/phường hoàn thành xóa mù chữ từ mức độ 1 trở lên; 8/8 huyện/thị xã/thành phố hoàn thành xóa mù chữ mức độ 1; 6/8 huyện/thị xã/thành phố hoàn thành công nhận xóa mù chữ mức độ 2 và toàn Tỉnh hoàn thành xóa mù chữ mức độ 1. 

UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch đó là: Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong hệ thồng chính trị; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo; bố trí giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra cơ bản, cập nhật dữ liệu thống kê, thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Phát triển và hoàn thiện hệ thống trường lớp; đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo điều kiện cần thiết cho thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nâng cao chất lượng giáo dục, huy động tối đa học sinh 5 tuổi ra lớp; hạn chế tối đa học sinh lưu ban, bỏ học; Thực hiện xã hội hoá giáo dục…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh khi thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bên cạnh các giải pháp trên cần xây dựng phong trào khuyến học - khuyến tài, xã hội học tập; gắn kết chặt chẽ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, nhân viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, mở rộng diện tích cho trường đảm bảo theo quy định đối với trường đạt chuẩn quốc gia; theo dõi chặt chẽ đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được tiếp tục đi học…phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục bền vững./.

Tin: Lê Ngân, BBT