Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chỉ số cải cách hành chính các phường, xã năm 2019 đã được cải thiện
07:26 | 28/05/2020 Print   E-mail    

 

Tổng hợp kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2019 có cải thiện hơn năm 2018. Như vậy là có 08 đơn vị được tăng hạng, 02 đơn vị giữ nguyên hạng và 07 đơn vị giảm hạng so với kết quả xếp hạng năm 2018. Phường 1 xếp thứ 5 trong 10 bảng xếp hạng của 82 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, giữ nguyên bậc so với năm 2018. Vũng Tàu không có đơn vị xếp nhóm cuối bảng, thấp nhất là Phường 8 xếp hạng 68, giảm 3 bậc so với năm 2018. Tăng bậc nhiều nhất là Phường 12 tăng 19 bậc, Phường 9 tăng 12 bậc, Phường 7 tăng 11 bậc, Phường 3 tăng 9 bậc. Giảm bậc nhiều nhất là Phường 11 giảm 15 bậc, , Phường 5 giảm 14 bậc, Phường 2, Thắng Nhì, Nguyễn An Ninh giảm 06 bậc. Mức chênh lệch giữa phường cao nhất và thấp nhất của thành phố Vũng Tàu là 10,163 điểm.

Liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC, nhiều đơn vị không đạt điểm chuẩn khi chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, thực hiện báo cáo CCHC đảm bảo thời gian quy định, cũng như việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, công khai danh sách hộ nghèo, tài chính ngân sách địa phương nên bị mất điểm khá đáng tiếc. Ông Phạm Trọng Khoa, Chủ tịch UBND Phường 3, cho biết năm 2019 đơn vị quan tâm đến công tác tuyên truyền CCHC, thực hiện công khai, niêm yết các văn bản, số điện thoại tại trụ sở UBND Phường 3, ngoài ra đơn vị cũng chú trọng giải quyết các hạn chế trong công tác CCHC, nên kết quả xếp hạng được tăng hạng cao hơn năm trước, tuy nhiên Phường 3 chưa hài lòng với vị trí này mà phải phấn đấu nhiều hơn, trong đó khắc phục hạn chế điểm số từ mức độ hài lòng của người dân, cho nên đội ngũ cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để vừa lòng người dân và khách hàng đến giao dịch tại phường. Cũng là đơn vị có điểm số thấp về mức độ hài lòng của người dân, dẫn đến kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Phường 8 có thứ hạng khiêm tốn, trong phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 8, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 8 đã đặt mục tiêu thực hiện tốt CCHC, CBCC tại phường phải nỗ lực để tạo được sự hài lòng của người dân, chú trọng thực hiện cải cách thể chế, xây dựng kế hoạch CCHC nhằm nâng cao, cải thiện chỉ số CCHC tại địa phương năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, xã được Thành phố quan tâm tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao yêu cầu, nhiệm vụ 

Trong nội dung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, phường Rạch Dừa là địa phương có điểm số thấp nhất, chỉ đạt 1 điểm trên 4 điểm, lý do không thực hiện việc xử lý những nội dung khi rà soát thủ tục hành chính; các phường còn lại chỉ đạt từ 2-3 điểm, riêng Phường 1 đạt điểm tối đa nội dung rà soát thủ tục hành chính, theo bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND Phường 1 thì việc phân công nhiệm vụ cho công chức tham mưu giúp UBND phường thực hiện CCHC rất quan trọng, cần bố trí người có tinh thần trách nhiệm cao, hiểu và có kinh nghiệm để triển khai công tác CCHC, hạn chế tối đa việc thay đổi luân chuyển công chức đảm nhiệm nội dung này để năm sau khắc phục được hạn chế của năm trước.  

(Phường 1 là đơn vị có chỉ số xếp hạng CCHC cao nhất Thành phố (Trong ảnh: Bộ phận một cửa tại UBND Phường 1 thân thiện, giải quyết thủ tục nhanh gọn, đúng quy trình) 

Điểm mạnh của các phường, xã tại Thành phố là công tác cải cách tài chính công, đa số các phường, xã đều xây dựng và công khai đầy đủ quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công, xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCC và người lao động; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm với cơ quan cấp trên; xây dựng, công khai và thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của xã, chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách đầy đủ, điểm nội dung này gần như tuyệt đối. Tuy nhiên việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý theo Bộ tiêu chí ICT của tỉnh, đa số các phường, xã đều đạt điểm thấp. Riêng tiêu chí công bố kịp thời và vận hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động quản lý hành chính xã Long Sơn không đạt điểm. Đánh giá của lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đối với đội ngũ, cán bộ công chức tại các phường, xã cao điểm nhất là phường Thắng Nhì, thấp điểm nhất là Phường 12 về đánh giá cả kết quả giải quyết đơn thư, chất lượng quản lý điều hành, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Chỉ số xếp hạng CCHC là căn cứ quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong năm, việc cải thiện Chỉ số CCHC cần vai trò, trách nhiệm của cấp ủy địa phương, nhất là vai trò của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác CCHC; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành pháp luật của đội ngũ CBCC. Địa phương cần làm tốt công tác dân vận chính quyền, quan tâm hơn nữa đến cuộc sống của người dân, nắm bắt tình hình sinh hoạt của người dân, phát hiện những khó khăn để kịp thời chia sẻ, định hướng cũng như đề ra các giải pháp tháo gỡ, tạo lòng tin, an dân. Lãnh đạo mặt trận và các đoàn thể ở địa phương phối hợp với UBND phường, xã cùng tham gia giám sát hoạt động CCHC. Xây dựng kế hoạch khắc phục những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt điểm tối đa. Quan tâm trong việc cập nhật phần mềm xác định Chỉ số CCHC. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tất cả TTHC đã được công bố, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ và thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên thực hiện việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT