Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Ngày 24/7, khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố Vũng Tàu
05:19 | 01/06/2020 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 29/5/2020 tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 19/5/2020 về chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó kỳ họp sẽ khai mạc vào lúc 8g00 sáng ngày 24/7/2020, tại Hội trường Thành ủy, số 76 Trương Công Định, Phường 3, trước đó ngày 22/7 các đại biểu HĐND Thành phố sẽ thảo luận tại Tổ.

Nội dung kỳ họp sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm của HĐND Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội HĐND Thành phố về các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các Đoàn giám sát Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2020. Thông báo của UBMTTQVN Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo của các cơ quan Tư pháp như kết quả công tác xét xử, kết quả công tác kiểm sát  6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Ngoài ra một số báo cáo sẽ không trình bày tại kỳ họp mà đại biểu HĐND tự nghiên cứu.

Kỳ họp thứ Mười ba của HĐND Thành phố cuối năm 2019

Kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 14 cũng sẽ thảo luận thông qua 7 Nghị quyết: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

 Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu và đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố từ ngày 08/6 đến ngày 11/6/2020./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT