Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè năm 2020
12:14 | 04/06/2020 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2020 để chủ động phòng chống, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc, đảm bảo an toàn tính mạng đối với học sinh, sinh viên trong dịp hè năm này.

Theo đó Sở Giáo dục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Sở GDĐT về phòng chống tai nạn đuối nước đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống tai nạn đuối nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, sinh viên. Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo học sinh, sinh viên và phụ huynh trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình,… nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi không có người lớn đi cùng;

Ngoài ra cần tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với gia đình, phụ huynh đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với gia đình học sinh tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp hè năm 2020. Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng có hiệu quả hồ bơi cố định và hồ bơi lắp ráp hiện có tại nhà trường tổ chức dạy bơi cho học sinh trong dịp hè nhằm trách lãng phí kinh phí đầu tư; Thực hiện tốt công tác bàn giao, quản lý học sinh về nghỉ hè tại các địa phương nhằm hạn chế tối đa tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Bên cạnh đó cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ hè./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT