Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông
04:18 | 19/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 17/6 ông Hoàng Vũ Thảnh – Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã có buổi họp rà soát các phần việc chuẩn bị công tác ra quân sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông được tổ chức vào giữa tháng 7 tới đây. Tại cuộc họp PCT UBND TP. Vũng Tàu khẳng định việc thực hiện phải được thực hiện nghiêm túc, người  hộ nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

UBND TP. Vũng Tàu họp rà soát các phần việc chuẩn bị công tác ra quân sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông

Theo báo cáo của phòng kinh tế TP. Vũng Tàu, số lượng lồng bè trên sông Chà Và, sông Dinh, sông Cửa Lấp, sông Rạng thuộc địa phận TP. Vũng Tàu có hơn 270 cơ sở/6.650 lồng bè, trong đó khoảng 209 cơ sở/5.800 lồng bè thuộc vùng quy hoạch sông Chà Và và một phần sông Dinh. Diện tích được quy hoạch là 77,1ha. Đến nay, hầu hết các hộ NTTS trên sông đều đồng thuận và ủng hộ chủ trương sắp xếp lại khu vực NTTS trên sông của tỉnh. Trong quá trình thực hiện TP gặp không ít khó khăn do số lồng bè trên sông lớn, trong khi địa phương không đủ nhân lực và phương tiện để thực hiện việc sắp xếp lồng bè vào vùng quy hoạch.

Tại buổi họp các phòng ban và UBND phường 10,11,12, Thắng Nhất, Rạch Dừa và xã Long Sơn đã báo cáo tiến độ thực hiện. Trong đó nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền vận động các hộ NTTS ngoài vùng quy hoạch vào các tiểu khu NTTS; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các bè NTTS ngoài vùng quy hoạch; hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục đăng ký NTTS trên sông...

Kết luận buổi họp ông Hoàng Vũ Thảnh kết luận, từ nay cho đến trước ngày 17/7, các phường tiếp tục vận động các hộ chấp hành việc di dời các lồng bè vào nơi tập trung. Các trường hợp không thực hiện UBND TP. Vũng Tàu sẽ tiến hành cưỡng chế sau ngày 17/7. Việc triển khai thực hiện chia làm 2 giai đoạn từ nay cho đến hết tháng 7/2020 sẽ tiến hành cưỡng chế di dời 13 phương tiện nổi dùng để ở không nuôi trồng thủy sản tại địa bàn phường 12 và xã Long Sơn. Từ ngày 1/8 đến ngày 31/12/2020 sẽ tiếp tục đối với các lồng bè không chấp hành. Công tác chuẩn bị các phương tiện để bảo quản tài sản cho các hộ dân được PCT UBND TP đặc biệt quan tâm và yêu cầu các phòng ban phải thực hiện tốt./.

Tin, ảnh: Mạnh Cường-BBT