Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Công tác cải cách hành chính Vũng Tàu tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong 06 tháng đầu năm 2020.
06:05 | 22/06/2020 Print   E-mail    

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên ngay từ đầu năm 2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với các nội dung phong phú, đa dạng. Thông qua đó, kịp thời truyền tải đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp những chính sách cải cách mới, các kết quả nổi bật hoặc những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Và trong 06 tháng đầu năm 2020, thành phố Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác CCHC này.

(Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố Vũng Tàu) 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội nên UBND thành phố Vũng Tàu không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, UBND thành phố đã công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2019 và chỉ đạo các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố và các phường, xã hướng tới thực hiện hiệu quả nhất trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền thành phố Vũng Tàu trong các năm tiếp theo.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức, doanh nghiệp; tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước được nâng lên. Các quy định về TTHC ban hành theo đúng thẩm quyền quy định, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả trong thực thi chính sách của Nhà nước. UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hiên nay, UBND thành phố đã công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử thành phố 273/273 TTHC (chiếm tỷ lệ 100%).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tính đến ngày 15/6/2020, tổng lượng hồ sơ tiếp nhận của thành phố là 21.298 hồ sơ, đã giải quyết 21.154 hồ sơ (chiếm 99,32%), chưa giải quyết 144 hồ sơ (chiếm 0,68%). Tỷ lệ đúng hẹn đạt 98,7%; Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 17 phường, xã: Tổng lượng hồ sơ tiếp nhận là 73.908 hồ sơ, đã giải quyết 73.875 hồ sơ (chiếm 99,96%), chưa giải quyết 35 hồ sơ (chiếm 0,04%). Tỷ lệ đúng hẹn đạt 99,96%.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đã góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố cũng đã thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức đi vào nề nếp. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở đã được nâng lên, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Năng lực cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở các phường, xã ngày càng được phát huy. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn.

Trong 06 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh việc áp dụng hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin điện tử một cửa của thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT