An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Quan tâm đến công tác gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
05:43 | 24/06/2020 Print   E-mail    

Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020.

Quan tâm đến công tác gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

--------------

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại thành phố Vũng Tàu luôn nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

(Quan tâm đến công tác gia đình, Chi hội phụ nữ Khu phố 4, phường Rạch Dừa thường tổ chức các Hội thi nấu ăn vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ và ngày gia đình Việt Nam)

Những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã được các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố. Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố đã chỉ đạo 100% các phường, xã trong toàn thành phố tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa cao. “Tuyên truyền phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái”, gặp mặt các hội viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố. Các phường, xã, các cơ quan, đơn vị thì hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm bằng các cuộc thi tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, các buổi tọa đàm, thi văn nghệ…Qua các hoạt động đã tạo được hiệu ứng xã hội thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở các địa phương, đơn vị. Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng được thắt chặt, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, các gia đình văn hóa với nhiều mô hình như ông bà mẫu mực, cháu con thảo hiền, hiếu học, gia đình làm kinh tế giỏi đã trở thành động lực tạo nếp sống tốt đẹp trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

Với mục tiêu xây dựng bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, những năm gần đây, Thành uỷ, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách, pháp luật liên quan tới bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Cùng với đó, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ khắc phục khó khăn, chủ động vươn lên khẳng định mình; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt cán bộ nữ; đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình...Bằng những việc làm thiết thực, các tổ chức đoàn thể trong thành phố đã phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống nạn bạo lực trong gia đình, xây dựng gia đình vững mạnh, hạnh phúc.

Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu cũng tổ chức các cuộc tọa đàm gặp mặt, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng ứng xử trong gia đình có nhiều thế hệ, kỹ năng sống; tổ chức lễ phát động với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các phường, xã tại thành phố Vũng Tàu cũng xây dựng mới các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Gắn phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng mô hình về câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở cũng như hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chi hội Trưởng Hội phụ nữ Khu phố 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu thì: Ngày Gia đình hằng năm đã trở thành một ngày hội, nhắc nhở tất cả chúng ta, từ cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình luôn biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương chăm sóc cho nhau - luôn hiểu, thực hiện và phát huy trách nhiệm của mình. Một trong những chức năng quan trọng của gia đình là giáo dục các thế hệ tiếp nối của gia đình theo những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là trong các mối quan hệ ứng xử, giao tiếp và các chuẩn mực để định hình, phát triển nhân cách của con người. Giáo dục trong gia đình là những việc làm cụ thể, từ việc ông bà, cha mẹ gương mẫu trước con cái từ lời nói đến việc làm; con cháu phải nghe lời khuyên bảo và định hình tính cách theo nền nếp, gia phong của mỗi gia đình. Ðó chính là thành lũy kiên cố để bảo vệ và giúp con em duy trì và phát huy được những giá trị chân, thiện, mỹ từ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và khơi dậy cho con trẻ những ý tưởng sáng tạo, hình thành lối sống lành mạnh và trở thành công dân có ích trong xã hội.

Bác Lê Hồng Hạnh –Chi hội phụ nữ Khu phố 2, phường 11, thành phố Vũng Tàu cho biết: Gia đình luôn được xác định "là tế bào của xã hội". Xã hội càng phát triển, chức năng gia đình cũng có những chuyển đổi. Vì vậy, một thực tế rất rõ, ai cũng nhận thấy là hầu như mọi vấn đề của gia đình ngày nay đều là những vấn đề của xã hội với mức độ khác nhau. Bước vào thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập, đời sống xã hội có nhiều thay đổi, có mặt tích cực như bên cạnh những gia đình vẫn duy trì mái ấm gia đình nhiều thế hệ, đã xuất hiện nhiều gia đình khá giả sống độc lập theo xu hướng hiện đại, văn minh, con cái phát triển khá toàn diện. Bên cạnh đó, cũng có những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến gia đình khá nhanh, những hiện tượng như nền nếp gia phong bị xem nhẹ, nhiều giá trị văn hóa gia đình truyền thống có bị mai một, yếu tố thực dụng gia tăng, cũng như nhiều tệ nạn xã hội đang tiếp tục xâm nhập vào các gia đình, đặc biệt là lớp trẻ. Nhưng ở thời nào đi chăng nữa thì gia đình và giá trị truyền thống trong mỗi gia đình cũng cần được chúng ta giữ gìn, trân trọng và phát huy.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 là dịp để mỗi gia đình tự ý thức vị trí, vai trò của mình trong xã hội; hướng mỗi thành viên đến nét đẹp truyền thống gia đình, xây dựng một gia đình mẫu mực. Các cơ quan, đoàn thể tại thành phố Vũng Tàu cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm giải quyết những thách thức, khó khăn trong công tác gia đình; giáo dục các thành viên trong gia đình về tình yêu đất nước, đức hy sinh, lòng vị tha và nhân ái; có lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại../.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT