Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Vũng Tàu phục hồi sau Covid
01:25 | 27/06/2020 Print   E-mail    

VŨNG TÀU PHỤC HỒI  SAU COVID 

----------

 

Dịch co vid lan nhanh trên thế giới

Việt Nam ta ảnh hưởng khắp muôn nơi 

Với quyết tâm khống chế rất tuyệt vời 

Nên cả nước không rơi vào kiệt quệ

 

Vừa ngăn chặn, vừa phục hồi kinh tế 

Từng bước đi sinh kế sớm khai thông

Vũng Tàu ta trên, dưới quyết một lòng

Cùng cả nước thoát vòng vây co vid 

 

Qua sáu tháng đầu năm vừa sơ kết 

Các chỉ tiêu phấn đấu vẫn duy trì 

Đã tạo đà tăng trưởng rất khả thi 

Sáu tháng cuối phát huy cùng tăng tốc 

 

Quyết giữ vững không rơi vào tụt dốc 

Đảng, chính quyền, công chức...hứa quyết tâm 

Với phương châm hành động "nói là làm"

Cùng gắng sức, đồng tâm vì phát triển 

 

Mỗi tổ chức, cá nhân đều thực hiện 

Giữ kỉ cương, trách nhiệm để hoàn thành 

Cùng thi đua phấn đấu để tiến nhanh

Về đúng đích...một năm đầy thử thách 

 

Dẫu vất vả với nỗi lo canh cánh 

Nhưng đồng lòng... khó mấy cũng vượt qua ...

Thơ:  NGUYỄN THỊ KỶ, BBT