An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Giữ vững quốc phòng – an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
05:57 | 30/06/2020 Print   E-mail    

Những năm qua, cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tại thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo cho lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị Biên phòng trên địa bàn, đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương, làm tốt công tác vận động quần chúng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: Đình Hiếu)

Theo Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu thì những năm qua, thành phố Vũng Tàu luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về xác định đối tác, đối tượng trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đầu tư xây dựng chính quy cơ quan quân sự các cấp và chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2020 vừa qua, thành phố Vũng Tàu thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức kiểm tra kiểm soát bảo vệ an toàn các mục tiêu trên địa bàn và khu vực đóng quân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức lễ giao, nhận  quân năm 2020 nhanh, gọn đảm bảo an toàn với 266/266 người đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó có 08 đảng viên. Hoàn thành việc Huy động tàu thuyền và phương tiện tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên giao. Triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng các cấp; xây dựng Kế hoạch. Triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2021 theo quy định.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững và ổn định. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và dự phòng các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại 03 cơ sở cách ly tập trung; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; tổ chức lễ ra quân tháng hành động phòng chống ma tuý từ ngày 01/6 đến 30/6/2020. Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác An Ninh-quốc phòng, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đã có sự phát triển tích cực; một số chỉ tiêu đạt mức cao. Để có thể đạt được kết quả đáng tự hào ấy, bên cạnh sự chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân toàn thành phố Vũng Tàu thì vai trò của việc giữ vững QP – AN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Giữ vững QP-AN, tạo động lực để kinh tế - xã hội của thành phố từng bước khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố, góp phần xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh.

Trong buổi phổ biến các vấn đề về An Ninh- quốc phòng cho đối tượng 4 tại thành phố Vũng Tàu, Trung tá Phạm Đình Hiếu - Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng vững chắc nền Quốc phòng-An ninh giai đoạn 2016 - 2020”; tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thành phố Vũng Tàu đã tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó hiệu quả với các tình huống. Tăng cường nắm bắt tình hình trên địa bàn, tuần tra canh gác, kiểm soát bảo đảm an toàn các mục tiêu. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý hoạt động của các đối tượng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, kế hoạch về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, nhà hàng, khách sạn, chung cư cao tầng, các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu./.

Bài: Lê Ngân, BBT