Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tàu vào cảng hay vùng neo đậu phải thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định tại cảng biển Vũng Tàu
06:37 | 30/06/2020 Print   E-mail    

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 1763/SYT-NV ngày 19/6/2020 về việc hướng dẫn quy trình và thủ tục giải quyết trong việc thay đổi thuyền viên Việt Nam tại cảng biển Vũng Tàu đến Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cục Hải Quan tỉnh;Sở Giao thông Vận tải; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các Đại lý tàu biển/Chủ tàu/Doanh nghiệp.

Theo đó căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”. Sở Y tế hướng dẫn quy trình và thủ tục giải quyết trong việc thay đổi thuyền viên Việt Nam tại cảng biển Vũng Tàu như sau: Khi có nhu cầu thay đổi thuyền viên, các chủ tàu, đại lý phải gửi thông báo về Sở Y tế trước 07 ngày để Sở Y tế xem xét, hướng dẫn và quyết định bố trí địa điểm cách ly phù hợp theo theo Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Sau khi thống nhất địa điểm cách ly phù hợp với chủ tàu, đại lý, Sở Y tế sẽ thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng lập kế hoạch đưa đón thuyền viên về cơ sở cách ly tập trung.Tàu vào cảng hay vùng neo đậu phải thực hiện các biện pháp cách ly và không cho bất kỳ thuyền viên nào đi bờ. Đồng thời trước khi tàu vào cảng biển, các chủ tàu, đại lý phải có văn bản thông báo chính thức cho cơ quan y tế và các cơ quan quản lý tại cảng biển, cửa khẩu về số lượng thuyền viên trên tàu, số thuyền viên nhập tàu, số thuyền viên rời tàu, thời gian dự kiến thay thuyền viên.

Các tàu vào cảng hay vùng neo đậu tại Vũng Tàu phải thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định và không cho bất kỳ thuyền viên nào đi bờ

Ngoài ra,trong trường hợp, thay đổi thuyền viên tại cảng, đề nghị Biên phòng cửa khẩu cảng biển có kế hoạch giám sát không cho phép thuyền viên rời tàu cho đến khi có cán bộ y tế đón thuyền viên về cơ sở cách ly tập trung.

Sở Y tế thông báo thực hiện các biện pháp cách ly, công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 và các yêu cầu phòng chống dịch khác theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời Sở y tế hướng dẫn hồ sơ về việc thay đổi thuyền viên bao gồm: Công văn xin thay đổi thuyền viên và cam kết tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch; Danh sách chi tiết tất cả thuyền viên cần thay đổi; Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 (nếu có). Hồ sơ nộp về Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và sẽ được xem xét giải quyết trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm nộp hồ sơ./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT