Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Bà Rịa- Vũng Tàu phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục thực hiện bộ quy tắc văn hóa ứng xử học đường
07:52 | 30/06/2020 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 1172/KH-SGDĐT ngày 25/6/2020 về hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025 nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên cũng như tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.

Ngành Giáo dục đã đặt ra mục tiêu  100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên; 100% các phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; 100% các cơ sở giáo dục thực hiện bộ quy tắc văn hóa ứng xử học đường; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên tại đơn vị học đường, xâm hại tình dục trẻ em; niêm yết và công khai số điện thoại đường dây nóng: Tổng đài quốc gia 111, các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục; có biện pháp xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, cung cấp thông tin xử lý các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Tạo sân chơi lành mạnh, kỹ năng sống cũng như ký kết để hỗ trợ, ngăn chặn bạo lực học đường cho học sinh

Bên cạnh đó thì Sở cũng đặt ra mục tiêu 100% các cơ sở giáo dục tổ chức ký kết chương trình phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; kịp thời thông tin, xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến trẻ em; có biện pháp phù hợp trong bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của trẻ em theo quy định của pháp luật. Các hoạt động triển khai kế hoạch phải cụ thể, khả thi, bám sát nội dung nhiệm vụ được giao; thực hiện có trọng tâm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác hàng năm của đơn vị. - Bảo đảm tính thống nhất, thường xuyên và hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT