Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Văn hóa đọc mỗi ngày thêm mới
05:46 | 02/07/2020 Print   E-mail    

 

VĂN HÓA ĐỌC MỖI NGÀY THÊM MỚI

--------


 

Văn hóa đọc xưa nay đã thấm

Lật từng trang suy ngẫm khai thông

Dẫu cho công nghệ mấy không

Thói quen đọc sách vẫn trông mỗi ngày 

 

Mỗi tác phẩm người thầy ta đó

Kiến thức hay tường tỏ thâm sâu

Thời gian dẫu có qua mau 

Lời hay ý đẹp muôn đời chẳng phai

 

Sách khai trí dùi mài kinh sử 

Mở trang đời gìn giữ tinh hoa

Ai ơi chớ để nhạt nhòa

Thường xuyên đọc sách giúp ta sánh đời

 

Mỗi năm đến khắp nơi mở hội

Hãy chung tay kết nối truyền thông

Trang đời, trang sách nối vòng

Cùng nhau hưởng ứng nằm lòng chớ quên...

          Thơ, ảnh: NGUYỄN THỊ KỶ, BBT