Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tiếp bước cha anh
08:54 | 04/07/2020 Print   E-mail    

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7

Tiếp bước cha anh

-----------

 

Bao thương binh, anh hùng, liệt sĩ

Dám hy sinh dũng cảm đi đầu

Cho hôm nay đất nước mạnh giàu

Được sánh vai cùng năm châu – thế giới.

 

Nén tâm hương thay lời muốn nói

Ngọn lửa thiêng quyện khói hương trầm

Tháng Bảy hàng năm Thành phố ân cần

Kỷ niệm, ghi ơn những người con đã mất.

 

Bao tấm gương sáng ngời bất khuất

Thế hệ hôm nay và cả mai sau

Tấm lòng thành ghi tạc ơn sâu

Noi gương sáng đi đầu xây dựng nước.

 

Yên tâm hỡi! những hiền nhân đi trước

Chúng con nay xin tiếp bước cha anh

Xây dựng Vũng Tàu ngày một thêm xanh

Tổ quốc Việt Nam rạng danh - ngời sáng mãi.

 

Thơ: Trọng Chu, BBT